Är omega 3-index en bra riskbedömning för hjärt/kärlsjukdom?

Kan nivån av omega 3 vara en bättre indikator på risken för att drabbas av hjärt/kärlsjukdom än mängden kolesterol? Ja, enligt en studie i Journal of Clinic Lipidology så är det så. I studien följdes 2500 personer under 7 år. Det visade sig att personer med ett omega 3-index över 6,8% hade 34% mindre risk och 39% mindre risk för hjärt/kärlsjukdom, jämfört med de som hade ett index på 4,2% eller lägre. Så slutsatsen av studien var att omega 3-index är nära kopplat till risken att dö av eller drabbas av hjärt/kärlsjukdom. Forskarna fann också att serumkolesterolnivåerna inte särskilt bra för att bedöma riskerna för hjärt/kärlsjukdom. Vilket faktiskt omega 3-indexet var. Otroligt intressant. Och att mäta sin nivå av omega 3 görs via ett enkelt blodprov som man kan göra själv. Kontakta mig om du är intresserad.