Om kolesterolsänkande läkemedel – statiner

Om du läst sidan om kolesterolmyten, så vet du att läkarna gärna skriver ut kolesterolsänkande läkemedel. Glatt påhejade av läkemedelsindustrin. Jag har själv ett recept på Atorvastatin 1A Farma, 20 mg. Nej, jag har inte löst ut det… Men jag råder inte dig att göra samma sak utan att rådgöra med din läkare. Vilket jag försökt. Utan resultat… Kolesterol är livsviktigt. Och att sänka det på kemisk väg känns korkat om du frågar mig. Dessutom producerar kroppen betydligt mer än vad du får i dig via kosten. Kan det vara ett bevis på att kroppen behöver det…?

Kolesterolsänkande statiner sänker inte bara det superviktiga kolesterolet utan också det viktiga Q10. Det är oerhört viktigt för bland annat cellernas andning och hjärtmuskelns funktion, squalen som bidrar till produktionen av vitamin D3, dolicholer som ingår i mängder av kemiska reaktioner och som man tror är kopplad till Parkinsons sjukdom.

Man kan säga att statinerna fungerar som ett slags bredspektrumantibiotika, som dödar allt på sin väg för att ta bort så mycket kolesterol som möjligt. Låga kolesterolnivåer verkar hämmande på cellernas membran och strukturella uppbyggnad samt energiomsättningen i mitokondrierna. Undrar vad detta gör för den reparativa förmågan efter en hjärtinfarkt. Sänkningen av kolesterolet medför dessutom en hämning av bildningen av steroidhormoner, D-vitamin och gallsyra.

Behandling som leder till minskad insulinresistens och därmed lägre insulinnivåer (lågkolhydratkost), är det effektivaste sättet att på naturlig väg sänka förhöjda nivåer av små täta LDL-partiklar.

Statiner och musklerna
Utan Q10 kan ingen energi skapas i dina celler. Och de som då lider mest är dina muskelceller. Svaga och ömma muskler är därför en av de vanligaste biverkningarna av statiner. Bland annat har jag en bror som idag går med rullator, troligen på grund av statiner. Hans läkare tog efter diskussion bort statinerna. Det hjälpte lite, men inte helt. Skador kan ibland bli bestående. Forskare som inte har en knytning till läkemedelsindustrin berättar att muskelproblem förekommer hos minst var fjärde av de användare som rör sig regelbundet, enligt Ravnskov. Q10 är också en effektiv antioxidant. Alla dessa störningar i systemet leder självklart till biverkningar och påskyndar åldrandeprocessen.

Statiner och hjärtat
Q10 gör som sagt musklerna mindre effektiva och ger energibrist. Och hjärtat är en muskel. Så har till exempel Karl Folkers, som upptäckte Q10:s kemiska struktur, set att hjärtats pumpförmåga försämras vid lägre nivåer av Q10.

Statiner och hjärnan
I hjärnan finns cirka 30% av kroppens kolesterol, trots att den bara utgör cirka 4% av kroppsvikten. Kolesterol är därför en viktig komponent i alla hjärnceller och nervfibrer, och för att förbindelsen mellan hjärncellerna ska fungera optimalt. Det är troligen förklaringen till att man ofta finner olika störningar i hjärnans funktion hos människor med lågt kolesterol. En svensk studie visar att självmordsfrekvensen var fem gånger högre bland dem som hade lågt kolesterol. Lågt kolesterol är också associerat med progressiv demens hos äldre.

Statiner och impotens
Engelska forskare frågade sina manliga hjärtpatienter om deras sexuella funktion innan de började med statiner. Några månader senare hade cirka 20% blivit mer eller mindre impotenta.

Statiner och cancer
Enligt Ravnskovs bok finns åtskilliga studier som visar samband mellan statiner och ökad risk för cancer. Så till exempel har en japansk studie av mer än 47 000 patienter som behandlats med simvastatin i låg dos, visat att efter sex år hade mer än fyra gånger så många vars kolesterol var 4,1 eller lägre dött av cancer, jämfört med dem vars kolesterol var normalt eller högt.

Statiner och ALS
2007 rapporterade WHO:s Uppsala uppföljningscenter (UMC) resultatet av ett flertal säkerhetsrapporter (ICRs) som gällde statinanvändning där det förekom muskelskador. Där fanns också en ny ytterst alarmerande signal om möjlig biverkan i form av disproportionerlig förekomst av motoriska ALS-liknande neuroskador. ALS är en dödlig neurodegenerativ sklerotisk nervsjukdom. I februari 2018 publicerades en studie i tidskriften Drug Safety som tyder på att statinbruk kan leda till nervskador och ALS. I Finland har antalet ALS-fall redan tredubblats sedan introduktionen av statiner och i Norge dubblerades antalet diagnoser under 90-talet. Även i Australien och USA har man sett en ökning av ALS under 2000-talet. Informationen kring statiner och ALS är hämtat från Lars Berns bok ”Den metabola pandemin”.

Patienter med hjärtinfarkt hade lågt kolesterol!
En studie av 137 000 patienter från över 500 sjukhus i USA undersökte personer som hade remitterats på grund av akut hjärtinfarkt. Kolesterolet analyserades inom 24 timmar efter intagning. De upptäckte då att medelvärdet hos alla infarktpatienterna var 4,5, alltså betydligt lägre än det amerikanska normalvärdet. Också det ”onda” kolesterolet LDL var lägre än normalt. Då är det svårt att förklara att högt kolesterol är farligt… Vilken slutsats drog forskarna? Jo, att kolesterolet borde sänkas ännu mer?!? Att tre av författarna till studien hade ekonomiska bindningar med 7-8 läkemedelsbolag kan möjligen haft betydelse… Fler studier har visat samma sak, bland annat från Detroit.

Nyttan av statiner
Sanningen är att om du tar en statintablett varje dag i 4-5 år kan du högst förlänga ditt liv med 3-4 dagar. Läs mer om detta i Ravnskovs nyhetsbrev från januari 2016.

Disclaimer
Inget på denna webbplats ska ses som medicinska råd, utan bara som diskussionsunderlag. Sluta aldrig med läkemedel utan att rådgöra med din läkare.


Kuriosa
Tror du att läkemedelsbolagen har som yttersta mål att göra oss friska och rädda våra liv? Såklart inte. Och det är inte mycket att säga om det. De är trots allt vinstdrivande företag. Så här skriver till exempel svenska Lipigon på sin hemsida:

Marknadspotential
Det tredje projektet syftar till att behandla dyslipidemi, störda blodfetter, vilket delar samma behandlingsmål som P1 fast riktar sig mot större indikationer. Behandlingen fokuserar på att hjälpa patienter där befintlig behandling är otillräcklig. En småmolekyl gör att behandlingen kan ges i tablettform. För indikationer där flera miljoner patienter skall behandlas livslångt för att minska risken för hjärt-hjärlsjukdom är tabletter det föredragna administreringssättet. Enligt bolagets bedömning, baserat på liknande läkemedel, finns Block-Buster potential, dvs den årliga försäljningen bör kunna uppgå till minst 1 miljard US-dollar.

Försäljningspotential för behandling av patienter med höga triglyceridnivåer: cirka 1,5 miljarder US-dollar om 5 procent av de 5 miljoner patienterna med mycket höga triglyceridnivåer behandlas. Försäljningspotential för prevention av hjärt-kärlssjukdom: cirka 5,4 miljarder US-dollar baserat på att 2 procent av de 135 miljoner patienter med förhöjda triglyceridnivåer behandlas.

(Svenska Lipigon som utvecklar läkemedel för lipidrelaterade (blidfettsrubbningar) sjukdomar. De bygger sin verksamhet på 50 års forskning vid Umeå Universitet.)

”Livet förlängdes med mellan -5 och 19 dagar i de primära förebyggande försöken med statiner (ja, det är -5, som i minus fem. I en av studierna levde människor som tog statiner fem dagar kortare än personer som fick placebo).  I de sekundära förebyggande försöken förlängdes livet med mellan -10 och 27 dagar (ja, det är igen -10, som i minus tio).”

Dr. Sebastian Rushworth